Registar građanskih grbova

Tijekom 26 godina poslovanja naše tvrtke postoji kontinuirani interes pojedinaca i njihovih obitelji da svoj identitet iskažu u obliku grba, kao tradicionalnog načina vizualne prezentacije. Zato se stvorila potreba da, osim što smo u suradnji s našim klijentima dizajnirali njihove građanske grbove, otvorimo i njihov registar. Time se autorska prava i prava korištenja prenose s Heraldic Art d.o.o (kao autora grba) na naručioca grba. Dizajn novih grbova kod Heraldic art-a jamči poštivanje svih relevantnih heraldičkih pravila, kao i jedinstvenost novodizajniranog grba, dok upis u Registar građanskih grbova jamci trajno poštivanje vlasnickih prava u situaciji u kojoj još nije moguća registracija grba kod jedinica javne uprave.