Marame i šalovi

Marame i šalovi s dizajniranim uzorkom kojeg izvodimo u dogovoru s naručiocem kao promotivni materijal i suvenir za gradove i općine, razna društva, turističke zajednice i sl. Najprije izrađujemo likovno rješenje i s klijentom dogovaramo motive. Na maramama i šalovima mogu se prikazati grbovi i autohtoni motivi pojedinog kraja. Sve je pakirano zajedno s informativnim letkom koji objašnjava elemente prikazane na tekstilu.