Posteri i grafike

Izrada prigodnih postera i grafika s heraldičkim mapama (zbirkama grbova) pojedinog kraja ili tematskog razdoblja i izrada grafika s rekonstrukcijama kaštela i gradina. Takvi posteri i grafike izrađuju se prilikom obilježavanja raznih obljetnica, kao promotivni materijal i suvenir kojim se obogaćuje turistička ponuda ili kao uokvirena poklon grafika koja se dodjeljuje zaslužnim osobama.