Rekonstrukcije kaštela i veduta

Rekonstrukcija vizura srednjovjekovnih gradina, kaštela, dvoraca i sl., temelji se na povijesnim izvorima, starim grafikama, katastarskim podlogama i sl. Osnovni zadatak rekonstrukcije je postići što vjerodostojniji prikaz zadanog kaštela ili gradine. Uspješna rekonstrukcija može se koristiti kao podloga za grafike,postere, razglednice, turističke mape i sav ostali propagandni materijal.