Diplome, pečati i plakete
Diplome, pečati i plakete Za potrebe obilježavanja raznih jubileja, manifestacija i sl., izrađujemo svečane povelje, diplome, plakete, pečate i medalje u različitim formatima i
Zaštitne oznake
Zaštitne oznake Izrađujemo oznake i ambleme za niz pravnih osoba (poduzeća, udruga, obrta, organizacija), manifestacija i sl.
Gonfaloni hrvatskih gradova, općina i županija
Gonfaloni hrvatskih gradova, općina i županija Likovna rješenja gonfalona hrvatskih gradova, općina i županija
Pečati, reljefi i magneti
Pečati, reljefi i magneti Novodizajnirani pečati, magneti i reljefi te replike povijesnih pečata raznih dimenzija. Pečati, reljefi i magneti izvedeni su kao patinirani kameni
Povelje o bratimljenju
Povelje o bratimljenju Izrađujemo posebne povelje odnosno sporazume o suradnji između gradova, općina i regija.
Oslikani grbovi
Oslikani grbovi Oslikani grbovi na kvalitetnom grafičkom papiru u tradicionalnoj tehnici gvaša.