Grbovi plemićkih obitelji

Prostor današnje Hrvatske nalazi se na razmeđi nekoliko heraldičkih utjecaja i nekoliko tradicija. To ce odrediti i razvoj više vrsta plemstva; - tzv. praplemstvo iz vremena kada su Hrvati bili okupljeni u plemena, dakle više rodovskih zajednica, tako da je pripadnost plemstvu označavala pripadnost pojedinom plemenu, poput primjerice škotskih klanova, - patricijsko plemstvo ili tzv. nobiles, koje je upravljalo gradovima na Jadranskoj obali kroz gradska (plemićka) vijeća i koji su sami među sobom birali članove - plemstvo koje je bilo podjeljivano od strane austro-ugarskih vladara. Posjedujemo vlastitu arhivsku građu koja obuhvaća indekse plemićkih grbova s područja Austrougarske monarhije, Mletačke republike i šire. Nudimo usluge redizajna povijesnih plemićkih grbova u skladu s heraldičkim načelima i pravilima heraldičkog dizajna. Redizajn podrazumijeva da se svi heraldički elementi grba poput boja, prisutnih elemenata i njihovog smještaja zadržavaju kako bi grb u heraldickom smislu ostao isti, ali grb biva osvježen kvalitetnijim crtežom i izveden u vlastitom dizajnerskom izričaju. Redizajn grbova možemo izvesti i iz postojećih artefakata, poput reljefa, pečatnjaka, crno-bijelog crteža i sl. ili prema opisu grba, tzv. blazonu. Reprodukcije grbova u knjigama malih su dimenzija, često samo u crno-bijelom prikazu, pa se mnogi klijenti odlucuju na izradu grba u boji u vektorskom formatu koji se kasnije može umnožavati, aplicirati na razne materijale ili izvesti u raznim tehnikama poput reljefa i sl. Uz grb u vektorskom formatu dostavljamo i nekoliko ispisa grba na kvalitetnom 300g papiru dim. 245x345 mm ili po dogovoru.