Logotipi

Izrada oznaka i amblema inspiriranih heraldikom za pravne i privatne osobe, manifestacije i sl. Ovisno o želji naručioca takve oznake mogu i ne moraju imati grbovne elemente i ne moraju poštivati heraldička pravila. Ako se logotip temelji na nekom već postojećem povijesnom grbu, možemo ga stilizirati i prilagoditi modernoj upotrebi.
 
Kod izrade ovakvih rješenja pazimo da budu vizualno čitka i da izborom simbola i likovnim rješenjem govore o djelatnosti i aktivnostima naručioca. Također vodimo brigu da sva rješenja oznaka i amblema budu primjenjiva na što više aplikacija i pogodna za izradu u različitim materijalima i tehnikama (pečati,
zastavice, naljepnice, zastave, baneri, transparenti, reljefi, medalje, plakete i sl.).
 
Za dodatna likovna rješenja izvedenih logotipa i amblema molimo posjetiti stranicu: https://crest-logo-design.com