Proces izrade građanskog grba

Prilikom kreacije obiteljskog grba važno je imati na umu da takva likovna predstava ima već unaprijed zadane elemente. Štit i elementi u štitu najvažniji su dijelovi grba i oni mogu funkcionirati samostalno, bez popratnih elemenata. Odlukom Heraldic Art-a , a uzevši u obzir povijesni kontekst i karakteristike heraldičkih tradicija na području RH, dizajn građanskog grba u izvedbi Heraldic Art-a sastoji se od štita, frontalno postavljene kacige s vijencem, plašta i nakita (ukrasa na kacigi). Neki drugi elementi, poput čuvara štita, mogu se iznimno pojavljivati. Naručioc inspiraciju za željeni oblik grba može potražiti u obiteljskoj prošlosti i tradiciji, nekom karakterističnom zanimanju, religiji, podneblju iz kojeg obitelj potječe, nekim važnim obiteljskim događajima, osobitostima i karakteristikama i sl. Taj proces prolazimo s naručiocem kako bismo sve željeno mogli prikazati odgovarajućim heraldičkim elementima, vodeći računa o tome da grbovi budu heraldički korektno izvedeni. Važno je imati na umu i kako će grb u konačnici izgledati, pa suziti izbor simbola na najmanju moguću mjeru, jer vizualno su uvijek upečatljivi i pamtljivi oni grbovi koji u sebi sadrže jedan ili dva simbola nego oni koji u štitu imaju više podjela i elemenata. Nakon dogovora o elementima, naručiocu šaljemo izvedeni grb ili skicu na uvid, ovisno o dogovoru, u nekoliko kombinacija boja ili elemenata. Klijent zatim izabire koja mu se varijanta grba najviše dopada ili iskazuje želju da se neki detalj promijeni ili doda. Zatim se pristupa izvedbi konačnog rješenja grba kojeg u vektorskom formatu na CD-u i isprintanog u više primjeraka na kvalitetnom papiru (245 x 345 mm) šaljemo klijentu.