IZRADA I DIZAJN GRBOVA, ZASTAVA I PEČATA

 

NASLOVNA

HERALDIKA:

  • Heraldička istraživanja
  • Dizajn službenih grbova gradova i županija
  • Izrada grbova plemičkih obitelji
  • Kreiranje zaštitnih oznaka, amblema

GENEALOGIJA:

  • Genealoška istraživanja
  • Rodoslovlja i rodoslovna stabla

VEKSILOLOGIJA:

  • Izrada službenih zastava gradova, općina i županija, počasnih zastava i gonfalona
  • Izrada zastava udruga, društava, raznih organizacija

 

 

Heraldic Art d.o.o., Labinska 18, 51000 Rijeka, Tel: 051 / 684 322, Fax: 051 684 319, GSM: 091/786 5722
Izrada: GEM Studio