Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva

Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Zbirka grbova nastala je u suradnji s Muzejom Turopolja, a čitava izvedba je trajala u nekoliko faza tijekom više godina.
Zbirkom su obuhvaćeni svi do sada poznati obiteljski grbovi, odnosno oni čiji je opis ili slikovni predložak poznat i dostupan. Zbirka se povremeno nadopunjuje na temelju novih istraživanja.
Zbirka obuhvaća prezentaciju grbova oslikanih na drvenim štitovima za potrebe stalnog postava muzeja, pohranu grbova u kompjuterskom formatu te izradu ostalih promotivnih materijala, aplikacija za suvenire i sl.
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva
Stalni postav zbirke grbova Turopoljskog plemstva