Grb RH - reljef
Grb RH - reljef Reljef grba RH, gravirani mesing, visina grba 45 cm. Prema želji naručioca moguće je izraditi grb u raznim dimenzijama.
Ista tehnika primjenjiva je...
Pečati, reljefi i magneti
Pečati, reljefi i magneti Novodizajnirani pečati, magneti i reljefi te replike povijesnih pečata raznih dimenzija. Pečati, reljefi i magneti izvedeni su kao patinirani kameni ...