Registar građanskih grbova

Od najstarijeg doba u heraldici je postojalo načelo, koje i danas postoji, po kom je svatko mogao slobodno 

izabrati sebi grb, bez uplitanja bilo koje vlasti ili autoriteta. Kasnije, tokom feudalizma, darivanje pojedinih 

posjeda vazalima spojeno je s podjeljivanjem plemičkih naslova i grbova, što su vladari prisvojili kao isključivo 

svoje pravo, mada je i dalje važilo spomenuto načelo. Završetkom prvog svjetskog rata nestale su heraldičke 

vlasti u većini zemalja, jer su države postale republike i izgubile interes za podjeljivanje plemićkih naslova, a 

onda posredno i grbova i drugih prežitaka feudalizma. Danas se ponovno budi svijest o prvotnom načelu po 

kome je svakome slobodno izabrati svoj grb, poštujući heraldička pravila i uz jedini uvjet, da izabrani grb ne 

bude identičan nečijem već postojećem grbu. U zemljama Zapadne Europe uobičajeni su već registri 

novodizajniranih građanskih grbova koji se sklapaju prema tradicionalnim heraldičkim pravilima, ali čiji će

konačan izgled, izbor i način prikazivanja pojedinih elemenata ovisiti o heraldičkoj tradiciji nekog podneblja, ali i 

o nekim internim pravilima samog registratora.  


Građanski grbovi, za razliku od plemićkih, neće isticati oznake ranga i statusa, ali kako će to činiti i kako će se 

oni raspoznavati također ovisi o različitim heraldičkim tradicijama pojedinih zemalja. 


Izrada i registracija građanskog grba u Heraldic Art d.o.o.


Tijekom 26 godina poslovanja naše tvrtke postoji kontinuirani interes pojedinaca i njihovih obitelji da svoj 

identitet iskažu u obliku grba, kao tradicionalnog načina vizualne prezentacije. Zato se stvorila potreba da, osim 

što smo u suradnji s našim klijentima dizajnirali njihove građanske grbove, otvorimo i njihov registar. Time se 

autorska prava i prava korištenja prenose s Heraldic Art d.o.o (kao autora grba) na naručioca grba. 


Dizajn novih grbova kod Heraldic Art d.o.o. jamči poštivanje svih relevantnih heraldičkih pravila, kao i jedinstvenost 

novodizajniranog grba, dok upis u Registar građanskih grbova jamči trajno poštivanje vlasničkih prava u situaciji 

u kojoj još nije moguća registracija grba kod jedinica javne uprave.