Uređenje i izrada suvenira za suvenirnicu Bazilisk i suvenirnicu u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi

Uređenje i izrada suvenira za suvenirnicu Bazilisk i suvenirnicu u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
Uredili smo i osmislili suvenire, logotip i kompletno uređenje interijera suvenirnice Bazilisk na Trsatu.
Za suvenirnicu muzeja Lova, ribolova i šumarstva u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi izradili smo suvenire kao i dekorativne oslikane drvene štitove kao dio muzejskog postava.
Uređenje i izrada suvenira za suvenirnicu Bazilisk i suvenirnicu u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
Uređenje i izrada suvenira za suvenirnicu Bazilisk i suvenirnicu u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
Uređenje i izrada suvenira za suvenirnicu Bazilisk i suvenirnicu u Kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi