Nalazite se u > Gift shop

Suvenir marame

Suvenir marame
 Marame i šalovi s plotanim uzorcima kao suvenir prilikom označavanja različitih obljetnica ili kao suvenir s oznakama vizualnog identiteta.
Suvenir marame i šalovi s elementima iz grba obitelji Frankopan.
Suvenir marame s plotanim grbom Plemenite Općine Turopolje i pečata s povelje carice Marije Terezije iz 1779. god. kojom se Bakar proglašava slobodnim kraljevskim gradom.
Suvenir marame
Suvenir marame
Suvenir marame
Suvenir marame
Suvenir marame
Suvenir marame
Suvenir marame