Primjeri likovnih rješenja diploma

Primjeri likovnih rješenja diploma Primjeri likovnih rješenja diploma. U vrhu diplome obično se nalazi grb ili logotip. Bordure mogu biti ukrašene prigodnim florealnim ili nekim drugim ornamentom.
Primjeri likovnih rješenja diploma
Primjeri likovnih rješenja diploma
Primjeri likovnih rješenja diploma
Primjeri likovnih rješenja diploma