Pavlinski samostan i Frankopanski kaštel u Crikvenici

Pavlinski samostan i Frankopanski kaštel u Crikvenici
Rekonstrukcija srednjovjekovnog Pavlinskog samostana i Frankopanskog kaštela iz 16. st. u Crikvenici.
U dnu grafike nalazi se rekonstruiran pečat Nikole Frankopana.