Obiteljski grb - izrada i registar

Obiteljski grb - izrada i registar
GRAĐANSKI GRBOVI

Od najstarijeg doba u heraldici je postojalo načelo, koje i danas postoji, po kom je svatko mogao slobodno izabrati sebi grb, bez uplitanja bilo koje vlasti ili autoriteta. Kasnije, tokom feudalizma, darivanje pojedinih posjeda vazalima spojeno je s podjeljivanjem plemićkih naslova i grbova, što su vladari prisvojili kao isključivo svoje pravo, mada je i dalje važilo spomenuto načelo. To je ponajprije bilo stoga što su većinu ljudi morile puno važnije egzistencijalne muke.

Završetkom prvog svjetskog rata nestale su heraldičke vlasti u većini zemalja, jer su države postale republike i izgubile interes za podjeljivanje plemićkih naslova, a onda posredno i grbova i drugih prežitaka feudalizma.
Danas se ponovo budi svijest o prvotnom načelu po kome je svakome slobodno izabrati svoj grb, poštujući heraldička pravila i uz jedini uvjet, da izabrani grb ne bude identičan nečijem već postojećem grbu.

U zemljama Zapadne Europe uobičajeni su već registri novodizajniranih građanskih grbova koji se sklapaju
prema tradicionalnim heraldičkim pravilima, ali čiji će konačan izgled, izbor i način prikazivanja pojedinih elemenata ovisiti o heraldičkoj tradiciji nekog podneblja, ali i o nekim internim pravilima samog registratora.
Građanski grbovi, za razliku od plemićkih, neće isticati oznake ranga i statusa, ali kako će to činiti i kako će se oni raspoznavati također ovisi o različitim heraldičkim tradicijama pojedinih zemalja.


IZRADA I REGISTRACIJA GRAĐANSKOG GRBA U HERALDIC ART D.O.O.

Tijekom 26 godina poslovanja naše tvrtke postoji kontinuirani interes pojedinaca i njihovih obitelji da svoj identitet iskažu u obliku grba, kao tradicionalnog načina vizualne prezentacije.
Zato se stvorila potreba da, osim što smo u suradnji s našim klijentima dizajnirali njihove građanske grbove,  otvorimo i njihov registar. Time se autorska prava i prava korištenja prenose s Heraldic arta (kao autora grba) na naručioca grba. 


Heraldičko nasljeđe u RH plod je nekoliko tradicija, mahom plemićkih: hrvatske, mađarske, njemačke, mletačke, ali i vojničke graničarske heraldike.
Najočitija razlika koja dijeli građanske od plemićkih grbova sastoji se u tome što vijenac (točenice) kod građanskih grbova dolazi bez obilježja plemstva (krune), a po heraldičkim pravilima, mada po našoj internoj odluci, leži na kacigi okrenutoj frontalno, a ne u poluprofilu.
(Obiteljski grb bez krune na kacigi također može biti grb plemića, ali ovdje već zalazimo u širu temu povijesti heraldike.) 
Dizajn novih grbova kod Heraldic arta jamči poštivanje svih relevantnih heraldičkih pravila, kao i jedinstvenost novodizajniranog grba, dok upis u Registar građanskih grbova jamči trajno poštivanje vlasničkih prava u situaciji u kojoj još nije moguća registracija grba kod jedinica javne uprave.

Upisom u registar naručioc dobiva i grbovnicu s njegovim građanskim grbom, blazonom - heraldičkim tekstualnim opisom grba te tekstom koji sadrži osnovne podatke o naručiocu i vlasničkim pravima na grb.
 


KAKO DIZAJNIRATI VLASTITI OBITELJSKI GRB I PROCES IZRADE GRBA

Prilikom kreacije obiteljskog grba važno je imati na umu da takva likovna predstava ima neke već unaprijed zadane elemente.
Štit i elementi u štitu najvažniji su dijelovi grba i oni mogu funkcionirati samostalno, bez popratnih elemenata. Kako je u tekstu već i napomenuto, odlukom Heraldic arta, a uzevši u obzir povijesni kontekst i karakteristike heraldičkih tradicija na području RH, dizajn građanskog grba u izvedbi Heraldic arta sastoji se od štita, frontalno postavljene kacige s vijencem, plašta i nakita (ukrasa na kacigi). Neki drugi elementi, poput čuvara štita, mogu se iznimno pojavljivati.

Naručioc inspiraciju za željeni oblik grba može potražiti u obiteljskoj prošlosti i tradiciji, nekom karakterističnom zanimanju, religiji, podneblju iz kojeg obitelj potječe, nekim važnim obiteljskim događajima, osobitostima i karakteristikama i sl.
Taj proces prolazimo s naručiocem kako bismo sve željeno mogli prikazati odgovarajućim
heraldičkim elementima, vodeći računa da grbovi budu heraldički korektno izvedeni.


Važno je imati na umu i kako će grb u konačnici izgledati, pa suziti izbor simbola na najmanju moguću mjeru, jer vizualno su uvijek upečatljiviji i pamtljiviji oni grbovi koji u sebi sadrže jedan ili dva simbola nego oni koji u štitu imaju više podjela i elemenata.

Nakon dogovora o elementima, naručiocu šaljemo izvedeni grb ili skicu na uvid, ovisno o dogovoru, u nekoliko kombinacija boja ili elemenata. Klijent zatim izabire koja mu se varijanta grba najviše dopada ili iskazuje želju da se neki detalj promijeni ili doda.

Zatim se pristupa izvedbi konačnog rješenja grba kojeg u vektorskom formatu na CD-u i isprintanog u više primjeraka na kvalitetnom papiru (245x345 mm) šaljemo klijentu.


IZRADA GRBOVNICE

Izrazi li potom klijent želju da grb registriramo, pristupa se izradi grbovnice (320x450 mm) koja se može izraditi samo kao grbovni list s pripadajućim pečatima, grbovnica može
biti pohranjena u koricama ili uokvirena u zlatnom okviru sa zlatnim slipom i paspartuom.

Obiteljski grb - izrada i registar
Obiteljski grb - izrada i registar
Obiteljski grb - izrada i registar
Obiteljski grb - izrada i registar
Obiteljski grb - izrada i registar
Obiteljski grb - izrada i registar