Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici

Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici Za turističku manifestaciju pod imenom Dani Frankopana, naša tvrtka angažirana je da osmisli i izradi zaštitni znak manifestacije i heraldičke dekoracije na nekoliko gradskih punktova, kao kulisu za mimohod kostimiranih grupa i održavanje srednjovjekovnog sajma
Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici
Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici
Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici
Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici
Izrada dekoracija za turističku manifestaciju Dani Frankopana u Crikvenici