Grb RH - reljef

Grb RH - reljef Reljef grba RH, gravirani mesing, visina grba 45 cm. Prema želji naručioca moguće je izraditi grb u raznim dimenzijama.
Ista tehnika primjenjiva je i na izradu drugih grbova i amblema.
Grb RH - reljef
Grb RH - reljef
Grb RH - reljef