Grafike srednjovjekovnih kaštela

Grafike srednjovjekovnih kaštela
Rekonstrukcije vizura srednjovjekovnih gradina, kaštela, dvoraca i sl. temelje se na povijesnim izvorima,starim grafikama, katastarskim podlogama i sl.
Osnovni zadatak rekonstrukcije je postići što vjerodostojniji prikaz zadanog kaštela ili gradine.
Uspješna rekonstrukcija može se koristiti kao podloga za grafike, razglednice, turističke mape i sav ostali propagandni materijal.
Grafike srednjovjekovnih kaštela
Grafike srednjovjekovnih kaštela
Grafike srednjovjekovnih kaštela
Grafike srednjovjekovnih kaštela