Album: Frankopanska kula Bribir

Hrvatski srednjovjekovni grad Bribir smješten u Vinodloskoj dolini četiri je stoljeća bio u posjedu Krčkih knezova Frankopana, kao crkveno i upravno sjedište Vinodola. U 16. stoljeću prelazi u ruke grofova Zrinskih. Obitelji Zrinski i Frankopan bile su moćne i glasovite hrvatske plemićke obitelji. Dok su ostali djelovi Bribirskog kaštela vremenom implementirani u suvremeno naselje, najočuvanija i nedavno obnovljena je četvorokutna kula tzv. Turan, sagrađen 1302. godine. Naručitelj (Općina Bribir) je u obnovljenom prostoru želio prezentirati kulturno-povijesnu baštinu srednjovjekovnog Vinodola i Bribira. Postav je edukativne naravi, mišljen kao turističko-kulturni proizvod, s ciljem prezentacije grbova, srednjovjekovnog oružja, pečata i zastava Krčkih knezova Frankopana i Zrinskih. Grbovi i zastave dizajnirani su prema pravilima struke i prema povijesnim izvorima, ali u vlasitom dizajnerskom izričaju. Pečati su rekonstruirani prema postojećim povijesnim pečatima, a dodatne heraldičke dekoracije i knežev stolac imaju za cilj dočarati srednjovjekovno ozračje i na taj način uz postojeći vidikovac i ponuđene suvenire obogatiti kulturno-turističku ponudu Bribira.